Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiri (poster) ve sözlü sunumlar:

 1. Evaluation of the relation between thyroid dysfunction and oxidant/antioxidant status in obese children.  Ali Aşcı, Derya Buluş, Nesibe Andıran, Belma Koçer-Gumuşel.  ESPE 53rd Annual Meeting, Dublin, 18-20 September 2014. 
 2. Two different diagnosis of pseudohipoaldosteronism. Derya Buluş, Nesibe Andıran, Elif Yağlı Colakoğlu, Nilgün Altuntaş. ESPE 53rd Annual Meeting, Dublin, 18-20 September 2014.
 3. The evaluation of possible role of endocrine distrupters in precocious puberty. Derya Buluş, Ali Aşcı, Nesibe Andıran, Belma Koçer-Gumuşel, Elif Yağlı Çolakoğlu. ESPE 53rd Annual Meeting, Dublin, 18-20 September 2014. 
 4. The results of CYP21A2 mutation analysis in adolescent with polycystic ovary syndrome. Elif Yağlı Çolakoğlu, Derya Buluş, Nesibe Andıran, Uğur Ufuk Işın. ESPE 53rd Annual  Meeting, Dublin, 18-20 September 2014.
 5. Evaluation of cardiac functions in the children with type 1 DM.  Özdemir O, Köksoy AY, Buluş AD, Andıran N, Yağlı E.  Cardiology in the young.  Helsinki, Finland, 21-24 May 2014
 6. Evaluation of the relation between thyroid dysfunction and oxidant/antioxidant status in obese children.  Ali Aşcı, Derya Buluş, Nesibe Andıran, Belma Koçer-Gumuşel.  ESPE 53rd Annual  Meeting, Dublin, 18-20 September 2014. 
 7. Two different diagnosis of pseudohipoaldosteronism. Derya Buluş, Nesibe Andıran, Elif Yağlı Colakoğlu, Nilgün Altuntaş. ESPE 53rd Annual Meeting, Dublin, 18-20 September 2014. 
 8. The evaluation of possible role of endocrine distrupters in precocious puberty. Derya Buluş, Ali Aşcı, Nesibe Andıran, Belma Koçer-Gumuşel, Elif Yağlı Çolakoğlu. ESPE 53rd Annual Meeting, Dublin, 18-20 September 2014. 
 9. The results of CYP21A2 mutation analysis in adolescent with polycystic ovary syndrome. Elif Yağlı Çolakoğlu, Derya Buluş, Nesibe Andıran, Uğur Ufuk Işın. ESPE 53rd Annual  Meeting, Dublin, 18-20 September 2014. 
 10. A patient with primary adrenal insuffiency presenting with persistant   hyponatremia. Andıran N, Buluş AD, Yağlı E. ESPE 2013
 11. Andıran N, Buluş AD, Colakoğlu Yağlı E. Assesment of gonadotropin supresion in patients treated with GnRH analogue for central precocious puberty.  51st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), September 20-23, 2012, Leipzig, Germany. 
 12. Andıran N, Buluş AD.  Elevation of serum creatine phosphokinase during growth hormone treatment. 51st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), September 20-23, 2012, Leipzig, Germany. 
 13. Buluş AD, Andıran N, Akil H, Saugier-Veber P. A new mutation in autoimmune polyendocrine syndrome type 1.  51st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), September 20-23, 2012, Leipzig, Germany. 
 14. Buluş AD, Andıran N. Insulin oedema in newly diagnosed type 1 diabetes mellitus.  51st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), September 20-23, 2012, Leipzig, Germany. 
 15. Andıran N. Central precocious puberty and growth hormone deficiency in a boy with hydrocephalus, ESPE Summer School, 16-19th September 2008, Sapanca, Turkey, (oral presentation)
 16. Andıran N,  Koca C, Kırmemiş Ö. Increased ADMA levels in obese children: A  foretelling marker for atherosclerosis? 47th ESPE 2008, Annual Meeting of the European Society for Pediatric Endocrinology, September 20-23 2008, İstanbul,
 17. Andıran N. From micropenis to multiple pitiutary hormone deficiency. European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE) Winter School, Prag, Çek Cumhuriyeti, 24 February-2 March 2007 (oral presentation)
 18. Andiran, N.,and N. Yordam, “TNF- levels in children with growth hormone (GH) deficiency and the effect of long-term GH replacement therapy”, June 30-July 3, ESPE, Rotterdam, 2006.
 19. Andiran, N., N. Yordam, A. Özön.  “The risk factors for vitamin D deficiency in breastfed newborns and their mothers”,  September 17-19, ESPE, Brussels, 2000.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan sözlü sunumlar:  

 1. Andıran N, Buluş AD. 46, XX cinsiyet farklılaşma bozukluğunun nadir bir nedeni: Plasental Aromataz eksikliği (2 olgu), Ankara Endokrin Günleri (kendimiz tarafından organize edilen), Keçiören Eğitim ve Araştırma Hast, Aralık 2014, 
 2. Buluş AD, Andıran N. Pseodohipoaldosteronism: 2 olgu, Ankara Endokrin Günleri (kendimiz tarafından organize edilen), Keçiören Eğitim ve Araştırma Hast, Aralık 2014, 
 3. Andıran N, Buluş AD, Yağlı E. Hiperkalsemide yeni bir neden: NAPI-IIa gen mutasyonu.  6. Çocuk Endokrinolojisi olgu sunumları, 18-19 Nisan 2014, Çeşme (sözlü bildiri ödülü)
 4. Andıran N, Buluş AD, Yağlı E. Neonatal hipertiroidili bir olgu.  5. Çocuk Endokrinolojisi olgu sunumları, 12-13 Nisan 2013, Ankara
 5. Andıran N. Konjenital hiperinsülinismli bir olgu. NovoSES, 1 Haziran 2013,Ankara
 6. Buluş AD, Andıran N. İdiyopatik İnfantil Hiperkalsemi. Ankara Endokrin Günleri (kendimiz tarafından organize edilen), Keçiören Eğitim ve Araştırma Hast, 21 Mart 2013, 
 7. Buluş AD, Andıran N. Tip 1 otoimmün poliglandüler sendrom.  Ankara Endokrin Günleri (kendimiz tarafından organize edilen), Keçiören Eğitim ve Araştırma Hast, 21 Mart 2013, 
 8. Andıran N. Buluş A.D. Büyüme Hormon Tedavisi Kararının Zor Olduğu İki Olgu: Tanı ve Tedavide Sorun Yaşanılan Problem Olgular. Çocuk Endokrinde Olgu Sunumları-4,  27-28 Nisan 2012, Eskişehir
 9. Buluş AD, Andıran N, Özön A.  Psödohipoparatiroidi Tip IA Olgusu.  Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-3-. 22-23 Nisan 2011, Gaziantep 
 10.  Buluş AD, Andıran N.  Tip 1 otoimmün poliglandüler sendromlu bir olgu.  Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-3-. 22-23 Nisan 2011, Gaziantep 
 11. Andıran N. Multiple Hipofizer Hormon Eksikliği: 2 kardeş olgu.  Ankara Endokrin Günleri, fatih Üniversitesi (kendimiz tarafından organize edilen), Nisan 2010
 12. Andıran N.  Hipomagnezemi’li bir olgu. Ankara Endokrin Günleri, Fatih Üniversitesi (kendimiz tarafından organize edilen), Nisan 2010
 13. Andıran N. Multiple Hipofizer Hormon Eksikliği ve Optik Sinir Hipoplazisi. Çocuk Endokrinde Olgu Sunumları-I, 22 Mayıs 2009, Ankara
 14. Andıran N. Hidrosefalili Bir Çocukta Santral Puberte Prekoks ve Büyüme Hormonu Eksikliği Birlikteliği.  20. Ulusal KIGS(Pfizer Uluslararası büyüme veritabanı)Adana Toplantısı, 9-10 Mayıs 2009